Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.΄΄ στη θέση “ΚΟΡΦΗ” των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων και Θηβαίων στο Ν.Βοιωτίας

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ-ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε