Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:Παροχή υπηρεσιών, για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών, με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας και με παγίδες τύπου Mcphail στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε