ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την ενιαία άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας για επέκταση και εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και κτιριακή επέκταση σε υφιστάμενη βιομηχανία κοπής και επεξεργασίας όγκων μαρμάρου της εταιρείας “ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.” στη θέση Μυρτέζα Ριτσώνας Δ.Κ.:Βαθέος, Δ.Ε.:Αυλίδος, Π.Ε.:Εύβοιας του Δήμου Χαλκιδέων

Πληροφορίες

κ. Δ. Μανώλης Τηλ: 22213 – 53402
κ. Λ. Αρδίτζογλου Τηλ: 22213 – 53403

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε