ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΧΛΗΣΗΣ της εταιρείας “MARIS POLYMERS AE”

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Σχολιάστε