Άδεια λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης μη επικίνδυνων μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας, με δ.τ. «APC Μ.Ε.Π.Ε.»

Άδεια λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης μη επικίνδυνων μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας «ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «APC Μ.Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη Θέση : ‘Μνήμα Κατή Ριτσώνας’ Δ.Κ. Βαθέος Δ.Ε.: Αυλίδας Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε : Εύβοιας

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε