ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2013

Η ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με
τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε