Κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου / επιθεώρησης (επωνυμία: Α.Ε. ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ’)

-ΓΕΡΕΝΤΕΣ-signed-5027-5