Κενές Θέσεις Φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Σε εφαρμογή του αρθ.30 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-07-2014) και του άρθρου 217 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014) αναρτούμε τις  υπάρχουσες κενές θέσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014 στην  Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 02/02/ 2015 έως 13/02/2015