Κενές Θέσεις Φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας κατά την 31 Μαΐου 2016

Σε εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11-07-2014), του άρθρου 217 του
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014), της παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3918/11 και την αρ.
Γ5(β)/ΓΠοικ 36277/20-5-2016 Απόφαση του Υπουργείο Υγείας, αναρτούμε τις υπάρχουσες κενές θέσεις
φαρμακείων κατά την 31η Μαΐου του έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 01/07/ 2016 έως 15/07/2016

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε