Καθορισμός ύψους του καταβαλλόμενου τέλους για τις άδειες πωλητών πλανόδιου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018

Απόσπασμα Πρακτικού αποφ.1

Σχολιάστε