Καθορισμός Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας λιπαντικών οχημάτων/μηχανημάτων – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας μέχρι 31-12-2012

Καθορισμός των όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια
λιπαντικών οχημάτων-μηχανημάτων για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονομικού
και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας μέχρι 31-12-2012
 

Σχολιάστε