Καθορισμός όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων (βενζινών και πετρελαίου κίνησης) – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας μέχρι 31-12-2012

Καθορισμός των όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζινών και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας μέχρι 31/12/2012

Σχολιάστε