Κατάσταση του οδικού δικτύου στον Ν. Εύβοιας την 08-01-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ_08012019

Σχολιάστε