Ημερίδα ενημέρωσης για την πράξη «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ Δίκτυο Αγρο-Καλάθι ”

Μία ανοικτή συνάντηση με στόχο την ενημέρωση ανέργων, νέων επιστημόνων και αγροτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην πράξη «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»  που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Δίκτυο-Αγροκαλάθι” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου.

Όσοι υποψήφιοι ωφελούμενοι παρευρεθούν στην ημερίδα πέραν της ενημέρωσης που θα λάβουν για όλο το πλαίσιο της πράξης, θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν και τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα προκειμένου να διεκδικήσουν την ένταξή τους σε αυτό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να προμηθεύονται την αναλυτική πρόσκληση, τις οδηγίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής από τα γραφεία της Αναπτυξιακή Σύμπραξης “Δίκτυο-Αγροκαλάθι” που εδρεύουν στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ(εταίρου  της ΑΣ), τηλ: 2221026626 / 2221089706 Ώρες: 9:00 πμ – 13.00 μμ. καθώς και από τις ιστοσελίδες www.agro.kekgaia.gr , www.anevia.gr, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής καλούνται να υποβληθούν έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση της Ημερίδας Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ – ΚΑΛΑΘΙ” και την Αφίσα “ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ – ΚΑΛΑΘΙ”

Σχολιάστε