Ανακοίνωση: Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση

Σχολιάστε