Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Επόπτη)

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση