Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θωρακίζει τα Τριζόνια στο Δήμο Δωρίδος

 

ΔΤ Τριζόνια_Πυροσβεστικός_Σταθμός-2