Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο «Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, για την χρονική περίοδο 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως 28 Φεβρουαρίου 2015 του σχολικού έτους 2014-2015».

Η ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,διεξάγει Πρόχειρο Διαγωνισμό για το έργο «Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, για την χρονική περίοδο 11 Σεπτεμβρίου 2014 έως 28 Φεβρουαρίου 2015 του σχολικού έτους 2014-2015».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

π.μ στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2237350713

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α -Τμήμα 1

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α -Τμήμα 2

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Πίνακα με  τα συνολικά ποσά

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α – Τμήμα 3

Σχολιάστε