Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Ανακοινώνει την Προκήρυξη κενών θέσεων στη λαϊκή αγορά της Ερέτριας

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Ανακοινώνει την Προκήρυξη κενών θέσεων στη λαϊκή αγορά της Ερέτριας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη

Σχολιάστε