Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού ανακοινώνει την Προκήρυξη Κενών Θέσεων των Λαϊκών Αγορών του Νομού Ευβοίας

Η Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας σας ενημερώνει ότι προκηρύσσονται οι παρακάτω κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές του νομού Ευβοίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο