Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας λόγω αλλαγής φορέα απο Δημήτριος Μπεκρης σε Βασίλειος Μπεκρης