Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης επέκτασης της μονάδας Μεταλλικών Κατασκευών ιδιοκτησίας του φορέα με την επωνυμία ΧΑΡ. ΛΟΥΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΕ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2021