Δελτίο Τύπου: Δημόσια Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

                                                                                                   Λαμία, 17-Σεπτεμβρίου-2014

                                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποιείται ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, δηλαδή μέχρι τις 31/10/2014 προς: • την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ταχ. διεύθυνση: Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, αρμόδιοι για επικοινωνία: Βέλλιος Λεωνίδας τηλ. 2231350938 & Κούτσικος Ιωάννης τηλ. 2231350907). • το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας (ταχ. διεύθυνση: Υψηλάντη 1 – 35100 Λαμία ) • Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ταχ. διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται: στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου βρίσκεται αναρτημένη ΣΜΠΕ στους παρακάτω ηλεκτρονικός συνδέσμους :

www.stereaellada.gr/fileadmin/pages/5h_programmatikh/SMPE/Smpe_v1.pdf

www.stereaellada.gr/fileadmin/pages/5h_programmatikh/SMPE/Annexes.zip

                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

      Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο

Σχολιάστε