Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Επικοινωνιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ:      FAX: 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καπενής Βασίλειος
ΤΗΛ:22613 50113 FAX:22613 50117

Τμήμα Μεταφορών ΘήβαςΠαπαχρήστος Χρήστος22620 8900522620 81233

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 22613 50114
Τεχνικό Τμήμα 22613 50120
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 22613 50116
Τμήμα ΚΤΕΟ Πετρουνάκου Δήμητρα 22680 23339 22680 23339
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 22613 50119
Τμήμα Μεταφορών Θήβας Παπαχρήστος Χρήστος 22620 89005 22620 81233

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΗΛ: 2221353495 FAX: 2221036063

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Καραμανές Θεόδωρος 2221353619 2221036063
Τεχνικό Τμήμα Λιαλιάρης Ιωάννης 2221353610 2221036064
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Σάρλη Παναγιώτα 2221353601 2221036061
Τμήμα ΚΤΕΟ Κατσαλίφης Μιχαήλ(Αναπλ.) 2221354702 2221041817
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Μάρρας Αλέξιος 2221353629 2221036062
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Αλιβερίου Μπόκαρης Γεώργιος 2223351202 2223022257
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιστιαίας

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΗΛ: 2237352525 FAX: 2237353521

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352526
Τεχνικό Τμήμα Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352522
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352526
Τμήμα ΚΤΕΟ Παπαδογούλας Παναγιώτης 2237352501 2237352520
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Τσιγαρίδα Αλεξάνδρα 2237352523 2237352521

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ:2231353432 FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
Τεχνικό Τμήμα Μιντζιβήρης Χρήστος 2231353404
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
Τμήμα ΚΤΕΟ Περώνης Κων/νος 2231354108
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κωνσταντοπούλου Ιωάννα 2231354113
Τμήμα

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Διευθύνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ηλίας Μαυραειδής
ΤΗΛ: 22653-52312 FAX: 22653-52320

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Λουκάς Καραδήμος 22653-52316 22653-52320
Τεχνικό Τμήμα Παναγιώτης Τσιάλης 22653-52311 22653-52320
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
Τμήμα ΚΤΕΟ Ιουλιανα Καλυβιώτη 22653-52700 22653-52716
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Γιάννης Δούκας 22653-52309 22653-52320

Σχολιάστε