Γενικές Διευθύνσεις

                  Η Κεντρική  Υπηρεσία της Περιφέρειας σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης διαρθρώνεται ως εξής:


          Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

              Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

              Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

              Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

                  Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

                  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας