ΠΕ Φθιώτιδας-∆νση Μεταφορών & Επικοινωνιών:Eξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «Κατηγορίας 1» (κατηγορία HAREC) και κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου» (entry level)

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την 19/04/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.µ, στην ∆νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ Φθιώτιδας, (Κύπρου & Ανθήλης, 351 33 –Λαµία), θα
πραγµατοποιηθούν εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη
«Κατηγορίας 1» (κατηγορία HAREC) και κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου»
(entry level).
Αιτήσεις γίνονται δεκτές µέχρι και την Τετάρτη13/04/2016

 

 

 

Εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Σχολιάστε