Φάκελος Τροποποίησης της αρ.29523/3397/28-6-10 ως ισχύει Απόφασης Έγκρισης Π.Ο.της δραστηριότητας ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, της εταιρείας «GEON Περιβαλλοντική-Ενεργειακή »

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε