Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία έξι θέσεων (τριών αμφίπλευρων) χώρων στάθμευσης ανάπαυσης στο τμήμα ΠΑΘΕ Σκάρφεια – Ράχες

ΑΕΠΟ- ΕΡΓΟ_ΕΞΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜ. ΠΑΘΕ ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΡΑΧΕΣ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε