Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.ΥΗ.Ε.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,25 MW στη θέση «Νέο Αργύριο» του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – NΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ-ΑΓΡΑΦΑ- ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Σχολιάστε