Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,55ΜW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ» στη θέση ‘’Τρίκορφο’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο