Φάκελος Τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., έως 50 μικροκυματικές, της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND και φιλοξενία κεραιοσυστημάτων ΕΛ.ΑΣ., με κωδική ονομασία θέσης «ΑΛΙΒΕΡΙ 1000363», στη θέση «ΤΣΙΝΟΙΤΑ ΜΥΤΗ », Τ.Κ. Πρασίνου, Δ.Ε. Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . VODAFONE - PANAFON.-EYBOIA-ΑΚΡ

Σχολιάστε