Φάκελος Τροποποίησης της υπ’αριθ.140939/04.02.2005 Κ.Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: ”Nέα σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλάδι-Δομοκός “(όπως ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδραυλικών έργων στην περιοχή του οικισμού Στίρφακα Φθιώτιδας

Τροπ.υπ΄αριθ.1409394.2.2005 Κ.Υ.Α