Φάκελος τροποποίησης της αρ. πρωτ. 8954/793/24-2-2009 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως ισχύει, της βιομηχανίας ανακύκλωσης πλαστικών υλών, της εταιρείας «Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Κουκουβάγια» Δήμου Θηβών Π.Ε. Βοιωτίας, λόγω προσθήκης κωδικών αποβλήτων ΕΚΑ.

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-K.-ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ-ΑΕ-ΘΗΒΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε