Φάκελος Τροποποίησης της αρ. πρωτ. 4289/177853/12-11-2013 Απόφασης Ανανέωσης/Τροποποίησης/Αναθεώρησης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», στη θέση «ΛΥΣΙΑ» (ΤΕΜΠΕΛΙ), Οινόφυτα, Ν. Βοιωτίας με τις διατάξεις της ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ 749/Β) ως ισχύει

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΓΡ.-ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΑΒΕΕ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε