Φάκελος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΑΕΠΟ των περιβαλλοντικών όρων τριών (3)αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 50 ΜW των εταιρειών ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ ΑΕ -ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΤΑΛΑΜΑΚΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΠΙΘΑΡΗ ΑΕ΄΄στιςθέσεις΄΄Αχλαδίτσα΄΄(18MW)΄΄Νταλαμάκι΄΄(12MW)και ΄΄Μαύρο Σπιθάρι΄΄(20MW)αντίστοιχα ,του Δήμου Θηβαίων στο Ν.Βοιωτίας