Φάκελος τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο της βιομηχανίας ΄΄ Παραγωγής ασφαλτομίγματος και επεξεργασίας αποβλήτων απο εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» στη θέση ‘’ΧΑΛΚΟ’’ Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ.. ΄΄ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

Σχολιάστε