Φάκελος Τροποποίησης τη αρ.πρ. 213609/28-12-12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής διογκώσιμης και διογκωμένης πολυστερίνης της εταιρείας «ΜΟΝΟΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε» που λειτουργεί στο 52ο χλμ. Της Εθν.Οδού Αθηνών -Λαμίας στην Δ.Ε.Οινοφύτων του δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας

ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ 52ο χλμ ΑΘ.-ΛΑΜΙΑΣ