Φάκελος Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 ΜW στις θέσεις «Αχλαδίτσα», «Νταλαμάκι» και «Μαύρο Σπιθάρι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ Α.Ε.-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε