Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργεια(ΑΣΠΗΕ), ισχύος 9ΜW, της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Άγιος Ιωάννης ΄΄, του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας – Αντίκυρας , του Ν. Βοιωτίας