Φάκελος Τροποποίησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ¨Νέα σιδηροδρομική γραμμή Λιανοκλάδι -Δομοκός (όπως ισχύει) για την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης επί δασικών εκτάσεων στην εν λόγω Κ.Υ.Α

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΝ

Σχολιάστε