Φάκελος Τροποποίησης (ΜΠΤ) της υπ΄αρ. 105743/14-11-2000 Αποφάσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,,για το έργο: <<Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας(ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις ‘’Σταυρός’’ ισχύος 24,6 MW και ‘’Πόρτες- Κοκκινόχωμα- Λουμπάρδα - Πλακωτά ‘’ ισχύος 24,6 MW (μέγιστη ισχύς παραγωγής 24,42 MW ) του Δήμου Καρύστου ,της Π.Ε. ΕΎΒΟΙΑΣ >> Της εταιρείαςς ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ,η οποία αφορά μόνο σε αλλαγές στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ‘’Σταυρός’’ και συγκεκριμένα α) στην αλλαγή τύπου και μείωση του πλήθους των ανεμογεννητριών από 29 Α/Γ ΣΕ 7Α/Γ διατηρώντας την συνολική ισχύ 24,6 ΜW β) στην μετατόπιση των Α/Γ εντός των εγκεκριμένων πλατειών γ) στην μετατόπιση της θέσης του οικίσκου ελέγχου και δ) στην προσθήκη θαλάσσιας μεταφοράς και αποβίβασης ανεμογεννητριών στο πλησιέστερο χερσαίο σημείο του αιολικού πάρκου