Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.» στις θέσεις ΄΄Τρίκορφο΄΄ και ΄΄Καρφιά΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας.