Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου, ισχύος 0,499 ΜW, της «EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ M.A.E » στη θέση ΄΄ ΜΙΣΟΡΑΧΗ ΄΄, του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας