Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 2,641.20ΜW , της εταιρείας ΄΄ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΄΄ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.

Φ-Β ΄΄ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε ΄΄2016

Σχολιάστε