Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 ΜW της εταιρείας “ΕΝVΙΤΕC Α.Ε.” στη θέση «Πολυρέμα – Ξεροπούσι» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας