Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Πυργάρι – Ντάρδιζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ. -ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.E