Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας «ENVITEC A.E.» στη θέση ΄΄Κορυφή΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ENVITEC A.E._ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε