Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 15ΜW , της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Μουγγουλιός ΄΄ του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας.

ΤΕΡΝΑ-ΗΛΙΑΚΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχολιάστε