Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 12ΜW , της εταιρείας ΄΄ VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Καλντερίμι ΄΄ του Δήμου Θηβαίων του Ν. Βοιωτίας.

VENTO-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Α.Ε-2016-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε