Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Ταράτσα ΄΄ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

24866_50_2020ΔΙΑΒ(2)

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΄΄ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ

Σχολιάστε